μαθήματα 

Προετοιμασία folio
Συλλογή προσωπικής δουλειάς
Show More

Για όσους ενδιαφέρονται για ανώτερες και ανώτατες σχολές τεχνών, το εργαστήρι μας αναλαμβάνει την προετοιμασία μιας συλλογής εικαστικής δουλειάς για την επιτυχέστερη ένταξή τους σε αυτές. Με τις συλλογές εργασιών ο μαθητής αποδεικνύει τις δεξιότητες και τις ιδέες του όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί και εμπλουτιστεί μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Παράλληλα, αποτελούν ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλει τη δημιουργικότητά, την προσωπικότητα και τις ικανότητές του και να πιστοποιήσει  τη δέσμευση του για αυτά που μπορεί να επιτύχει. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μια ποιοτικότερη αξιολόγηση των δυνατοτήτων και προοπτικών του κάθε υποψηφίου.

© 2021 by Παστέλ / Pastel

Λεωφ. Αρχ. Κυπριανού 43, Στρόβολος, 2059 / 43 Arch. Kyprianou Ave., Strovolos, 2059

  • Facebook Clean
  • Google+ Clean